Efnisyfirlit

Forsíða

Meðalhiti á Siglunessniði

Holdastuðull á þorski 55 - 65 cm úr SMB

Holdastuðull hjá þorski 55 - 65 cm norðurmið og suðurmið

Þorskur Afli á sóknareiningu eftir veiðarfærum 1991- 2001

Þorskur Sókn í veiðarfæri 1991- 2001

Þorskur Hlutfallsleg aldursdreifing landaðs afla árið 2001

Þorskur Stærð árganga 1960-2001. Fjöldi við 3 ára aldur.

Þorskur Þyngdarvísitölur úr stofnmælingu botnfiska 

Þorskur Mat á stærð veiðistofns með mismunandi aðferðum

Þorskur Heildarafli og meðalveiðidánartala (F) 5-10 ára þorsks

Þorskur Stærð stofnsins og áhrif aflareglu

Þorskur Líkindadreifingar veiðistofns árin 2002-2005
miðað við að aflamark sé ákvarðað skv. aflareglu


Þorskur Hundraðhluti afla af stærð veiðistofns

Þorskur Yfirlit I

Þorskur Yfirlit II

Ýsa  Heildarafli og meðalveiðidánartala (F) 4-7 ára ýsu

Ýsa Hlutfallsleg aldursdreifing aflans árið 2001

Ýsa Stærð veiðistofns og hrygningarstofns 1980-2002

Ýsa Stærð árganga 1970-2001. Fjöldi við 2 ára aldur.

Ýsa Þyngdarvísitölur úr stofnmælingu botnfiska í mars og að hausti.

Stærð ýsustofnsins árin 1980 - 2002
og áhrif mismunandi aflahámarks á áætlaða stærð hans 2003 - 2005.


Ýsa Yfirlit.

Ufsi Heildarafli og meðalveiðidánartala (F) 4-9 ára ufsa

Ufsi Stærð veiðistofns og hrygningarstofns 1962-2002

Ufsi Stærð árganga 1959-2001. Fjöldi við 3 ára aldur.

Stærð ufsastofnsins árin 1990 - 2002
og áhrif mismunandi aflahámarks áætlaða stærð hans 2003 - 2005.


Ufsi Yfirlit

Gullkarfi Heildarafli (A-Grænland/Ísland/Færeyjar) og afli á togtíma á Íslandsmiðum

Gullkarfi Vísitölur veiðistofns samkvæmt stofnmælingu botnfiska og sókn

Gullkarfi Yfirlit

Djúpkarfi Heildarafli (A-Grænland/Ísland/Færeyjar)  og afli á togtíma á Íslandsmiðum

Djúpkarfi Vísitölur veiðistofns samkvæmt stofnmælingu botnfiska og sókn

Djúpkarfi Yfirlit.

Úthafskarfi Heildarafli 1982-2001

Úthafskarfi Yfirlit

Grálúða Heildarafli og afli á sóknareiningu

Grálúða Yfirlit

Skarkoli Heildarafli árin 1965-2001

Skarkoli Vísitölur veiðstofns og  ungfisks í stofnmælingu botnfiska.

Skarkoli Yfirlit

Flatfiskar Yfirlit

Steinbítur Heildarafli árin 1965-2001

Steinbítur Vísitölur veiðistofns og ungviðs í SMB 1985-2002

Síld Heildarafli og vegin meðalveiðidánartala (F) 5 ára og eldri síldar

Síld Stærð hrygningarstofns 1980-2002

Síld Stærð hrygningastofnsins á árunum 1981 - 2002
og áhrif mismunandi aflahámarks á áætlaða stærð hans 2003 - 2004.


Íslensk sumargotssíld

Norsk-íslensk síld

Loðna Heildarafli á vertíðunum 1978/79 - 2001/2002

Loðna Stærð veiðistofns við upphaf og hrygningarstofns við lok vertíðar

Loðna Yfirlit

Kolmunni Heildarafli og vegin meðalveiðidánartala (F) 3 - 7 ára 1977-2001.

Kolmunni Yfirlit

Humar  Heildarafli og meðalveiðidánartala (F) 6-13 ára humars

Humar Yfirlit

Rækja Heildarafli 1964-2001

Rækja Afli á sóknareiningu á úthafsrækjusvæðum

Rækja - Djúpslóð Yfirlit

Rækja - Grunnslóð Yfirlit

HÖRPUDISKUR Yfirlit

Tillögur um hámarksafla og úthlutað aflamark. Yfirlit I

Tillögur um hámarksafla og úthlutað aflamark. Yfirlit II

Tillögur um hámarksafla og úthlutað aflamark. Yfirlit III