Hafrannsóknir/Fjölrit Hafrannsóknastofnunar

Marine Research in Iceland/Reports of the
Marine Research Institute

Reports published 2003 and later have English summaries.

 


 

185. ástand nytjastofna á Íslandsmiðum 2015/2016 og aflahorfur fiskveiðiárið 2016/2017. State of Marine Stocks in Icelandic Waters 2015/2016 and Prospects for the Quota Year 2016/2017. Reykjavík 2016. 159 s.
184. Valdimar Ingi Gunnarsson og Björn Björnsson. Þorskeldiskvótaverkefni Hafrannsóknastofnunar: Samantekt fyrir árin 2002-2014. Reykjavík 2015. 102 s.
183. Ólafur K. Pálsson, Höskuldur Björnsson, Sævar Guðmundsson og Þórhallur Ottesen. Mælingar á brottkasti þorsks og ýsu 2013. Reykjavík 2015. 12 s.
182. Ástand nytjastofna á Íslandsmiðum 2014/2015. Aflahorfur fiskveiðiárið 2015/2016. State of Marine Stocks in Icelandic Waters 2014/2015 and Prospects for the Quota Year 2015/2016. (English version here)
181. Þættir úr vistfræði sjávar 2014. Environmental conditons in Icelandic waters 2014. Reykjavík 2015. 60 s. (With English summary).
180. Hafsteinn G. Guðfinnsson, Sólveig R. Ólafsdóttir og Jón Örn Pálsson. Svifþörungar, næringarefni og sjávarhiti í Steingrímsfirði á Sröndum, 2010-2011. Phytoplankton, nutrients and temperature in Steingrímsfjördur NV-Iceland 2010-2011. Reykjavík 2015. 22 s.
179. Steinunn Hilma Ólafsdóttir. Benthic communities in Tálknafjörður and Patreksfjörður. Reykjavik 2015. 30 s.
178. Ólafur K. Pálsson, Þorvaldur Gunnlaugsson og Droplaug Ólafsdóttir. Meðafli sjófugla og sjávarspendýra í fiskveiðum á Íslandsmiðum. By-catch of sea birds and marine mammals in Icelandic fisheries. Reykjavik 2015. 21 s.
177. Guðrún G. Þórarinsdóttir, Hafsteinn Guðfinnsson og Jón Örn Pálsson. Kræklingarækt og umhverfisaðstæður í Patreksfirði og Steingrímsfirði. Reykjavík 2015. 16 s.
176. Nytjastofnar sjávar 2013/2014. Aflahorfur fiskveiðiárið 2014/2015. State of Marine Stocks in Icelandic Waters 2013/2014. Prospects for the Quota Year 2014/2015. Reykjavik 2014. 188 s. (English version here).
175. Þættir úr vistfræði sjávar 2013. Environmental conditions in Icelandic waters 2013. Reykjavík 2014. 94 s. (With English summary).
174. Guðrún G. Þórarinsdóttir: Capture Efficiency and Size Selectivity of a dry Clam Dredge Used In Fishing For Ocean Quahog (Arctica islandica). Reykjavík 2014. 14 s. (in English)
173. Valdimar Ingi Gunnarsson, Björn Björnsson o.fl: Þorskeldiskvótaverkefnið 2013, Þorskeldiskvóti: Yfirlit yfir föngun og áframeldi þorsks á árinu 2012. Reykjavík 2014. 13 s. (With English summary)
172. Philipp Laeseke og Inga Kjersti Sjøtun: Mapping and description of a population of the introduced seaweed Fucus serratus in the Hvalfjordur, Iceland. Reykjavík 2014 24 pp.
171. Ólafur K. Pálsson o.fl: Mælingar á brottkasti þorsks og ýsu 2012. Reykjavík 2013 12 s. (With English summary)
170. Þættir úr vistfræði sjávar 2012. Environmental Conditions in Icelandic Waters 2012.
Reykjavík 2012. 38 s. (With English summary).
169. Nytjastofnar sjávar 2012/2013. Aflahorfur fiskveiðiárið 2013/2014. State of Marine Stocks in Icelandic Waters 2012/2013. Prospects for the Quota Year 2013/2014. Reykjavík 2013. 184 s. (English version here).
168. Valdimar Ingi Gunnarsson, Björn Björnsson o.fl: Þorskeldiskvótaverkefnið 2012. Reykjavík 2013. 43 s.
167. Ólafur K. Pálsson o.fl: Mælingar á brottkasti þorsks og ýsu 2011. Reykjavík 2013 12 s. (With English summary)
166. Hlynur Ármannsson og Tómas Árnason: Aflabrögð á sjóstangaveiðimótum við Ísland/Catches in sea angling tournaments around Iceland. Reykjavík 2013. 49 s. (With English summary)
165. Hlynur Ármannsson og Hreiðar Þór Valtýsson: Eyjafjörður, sjór og sjávarlíf. Yfirlit rannsókna. Reykjavík 2013. 57 s. (With English summary)
164. Vistkerfi Íslandshafs. The Iceland Sea Ecosystem Project. Reykjavík 2012. 151 s. (With English summary)
163. Nytjastofnar sjávar 2011/2012. Aflahorfur fiskveiðiárið 2012/2013. State of Marine Stocks in Icelandic Waters 2011/2012. Prospects for the Quota Year 2012/2013. Reykjavík 2012. 186 s. (English version here).
162. Þættir úr vistfræði sjávar 2011. Environmental Conditions in Icelandic Waters 2011.
Reykjavík 2012. 46 s. (With English summary).
161. Björn Björnsson, Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl. Þorskeldiskvótaverkefnið 2011. Cod farming quota project 2011. Reykjavík 2012. 79.s
160. Ólafur K. Pálsson o .fl: Mælingar á brottkasti þorsks og ýsu 2001-2010. Discards of cod and haddock in the Icelandic demersal fisheries 2001-2010. Jón Sólmundsson og Stefán Áki Ragnarsson: Göngur þorsks til og frá friðunarsvæðum norðan Íslands. Karl Gunnarsson o.fl.: Lífríki fjörunnar við útfall Reykjanesvirkjunar. Reykjavík 2012. 41 s. (With English summary)
159. Nytjastofnar sjávar 2010/2011. Aflahorfur fiskveiðiárið 2011/2012. State of Marine Stocks in Icelandic Waters 2010/2011. Prospects for the Quota year 2011/2012. Reykjavík 2011. 180 s. (With English summary).
158. Þættir úr vistfræði sjávar 2010. Environmental Conditions in Icelandic Waters 2010.
Reykjavík 2011. 80 s. (With English summary).
157. Björn Björnsson og Valdimar Ingi Gunnarsson ritstj. Þorskeldiskvótaverkefnið 2010. Cod farming quota project 2010. Reykjavík 2011. 87 s.
156. Manuals for the Icelandic bottom trawl surveys in spring and autumn (Enskar útgáfur handbóka stofnmælinga með botnvörpu að vori og hausti) Reykjavík 2010. 125 pp.
155. Ingibjörg G. Jónsdóttir o.fl.: Stofnmæling hrygningarþorsks með þorskanetum 1996–2009. Gill-net survey of spawning cod in Icelandic waters 1996-2009. Reykjavík 2010. 153 s.
154. Ólafur K. Pálsson o .fl: Mælingar á brottkasti botnfiska 2009. Discards in the Icelandic demersal fisheries 2009. Reykjavík 2010. 16 s.(With english summary)
153. Nytjastofnar sjávar 2009/2010. Aflahorfur fiskveiðiárið 2010/2011. State of Marine Stocks in Icelandic Waters 2009/2010. Prospects for the Quota year 2010/2011. Reykjavík 2010. 178 s. (With English summary).
152. Þættir úr vistfræði sjávar 2009. Environmental Conditions in Icelandic Waters 2009.
Reykjavík 2010. 53 s. (With English summary).
151. Guðrún G. Þórarinsdóttir o.fl. Áhrif dragnótaveiða á lífríki botns í innanverðum Skagafirði. The impact of a fly-dragging fishery on the bottom community in Skagafjördur. Reykjavík 2010. 19 s.
150. Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl: Þorskeldiskvóti: Yfirlit yfri föngun og áframeldi þorks á árinu 2008. Cod quota for on-growing: results for the year 2008.
Reykjavík 20
10. 35 s.
149. Svend-Aage Malmberg, Jóhannes Briem: Hita-, seltu- og straummælingar í Botnsvogi, Hvalfirði 1973. Temperature, salinity and current measurements in Botnsvogur, Hvalfjörður in 1973. Reykjavík 2010. 47 s. (Netútgáfa)
148. Valdimar Ingi Gunnarsson, Björn Björnsson og Einar Hreinsson: Föngun á þorski. Capture of cod. Reykjavík 2009. 122 s.
147. Ólafur K. Pálsson: Mælingar á brottkasti 2008 og Sigmar Arnar Steingrímsson: Botndýralíf í Seyðisfirði: Rannsókn gerð í tengslum við undirbúning á laxeldi í sjó. Discards in demersal fisheries in 2008 and Benthic fauna in Seyðisfjörður in relation to salmon farming. (with English summary).Reykjavík 2009. 32 s.
146. Nytjastofnar sjávar 2008/2009. Aflahorfur fiskveiðiárið 2009/2010. State of Marine Stocks in Icelandic Waters 2008/2009. Prospects for the Quota year 2009/2010.
Reykjavík 200
9. 179 s. (With English summary).
145. Þættir úr vistfræði sjávar 2008. Environmental Conditions in Icelandic Waters 2008.
Reykjavík 2009. 74 s. (With English summary).
144. Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl: Þorskeldiskvóti: Yfirlit yfri föngun og áframeldi þorks á árinu 2007. Cod quota for on-growing: results for the year 2007.
Reykjavík 200
9. 36 s.
143. Sjór og sjávarlífverur, Ráðstefna Hafrannsóknastofnunarinnar á Hótel Lofleiðum,
Reykjavík 20. og 21. febrúar 2009. Ocean and marine biota, Marine Research Institute Conference at Loftleiðir Hótel, Reykjavík, February 20 and 21, 2009.
Reykjavík 2009. 79 s.
142. Ólafur Karvel Pálsson o.fl: Mælingar á brottkasti 2007 og Göngur þorsks á Íslandsmiðum kannaðar með GPS staðsetningu,  bergmálstækni  og rafeindamerkjum.
Discards in demersal fisheries in 2007 and Geolocation of cod in Icelandic waters using GPS, acoustics and DTS GPS tags.
Reykjavík 2008. 30 s.

141. Steinunn Hilma Ólafsdóttir og Sigmar Arnar Steingrímsson. Botndýralíf í Héraðsflóa: Grunnástand fyrir virkjun Jökulsár á Dal og Jökulsár í Fljótsdal ( Kárahnjúkavirkjun). Benthic fauna in the Héraðsflói bay: A base line study prior to water regulations of the glacier rivers Jökulsá á Dal and Jökulsá í Fljótsdal by the Kárahnjúkar hydroelectric plant. Reykjavík 2008. 34 s. (With english summary)
140. Hrafnkell Eiríksson: Dragnót og dragnótaveiðar við Ísland. The Danish seine fisheries in Iceland. Reykjavík 2008 19 s.
139. Þættir úr vistfræði sjávar 2007. Environmental Conditions in Icelandic Waters 2007.
Reykjavík 2008. 40 s. (With English summary).
138. Nytjastofnar sjávar 2007/2008. Aflahorfur fiskveiðiárið 2008/2009. State of Marine Stocks in Icelandic Waters 2007/2008. Prospects for the Quota year 2008/2009. Reykjavík 2008. 180 s. (With English summary).
137. Valdimar Ingi Gunnarsson ofl.: Þorskeldiskvóti: Yfirlit yfir föngun og áframeldi þorsks á árinu 2006. Cod quota for on-growing: results for the year 2006.
Reykjavík 2008. 40 s.

136. Valdimar Ingi Gunnarsson: Reynsla af sjókvíaeldi á Íslandi. Reykjavík 2008.
46. s. (with english summary)
135. Gunnar Karlsson: Afli og sjósókn Íslendinga frá 17. öld til 20. aldar.
Reykjavík 2007. 64 s.
134. Ólafur K. Pálsson: Mælingar á brottkasti botnfiska 2006. Discards in the Icelandic demeral fisheries 2006.
Reykjavík 2007. 17 s.(With english summary)

133. Sigfús A. Schopka: Friðun svæða og skyndilokanir á Íslandsmiðum - Sögulegt yfirlit. Areal closures in Icelandic waters ant the real-time closure system - A hisitorical review.
Reykjavík 2007. 86 s. (With English summary)
132. Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl.: Þorskeldiskvóti: Yfirlit yfir föngun og áframeldi þorsks á árinu 2005. Cod quota for on-growing: results for the year 2005.
Reykjavík 2007 42 s. ( With English summary)
131. Höskuldur Björnsson ofl: Stofnmæling botnfiska á íslandsmiðum (SMB) 1985-2006 og stofnmæling botnfiska að haustlagi (SMH) 1996-2006
Reykjavík 2007. 220 s.
(With English summary)
130. Þættir úr vistfræði sjávar 2006. Environmental conditions in Icelandic waters 2006. (With English summary)
Reykjavík 2007. 39 s.
129. Nytjastofnar sjávar 2006/2007. Aflahorfur fiskveiðiárið 2007/2008. State of Marine Stocks in Icelandic Waters 2006/2007. Prospects for the Quota year 2007/2008. Reykjavík 2007. 180 s. (With English summary).

128. Agnes Eydal ofl.: Vöktun eiturþörunga í tengslum við nýtingu skelfisks árið 2005. Monitoring of toxic phytoplankton in areas of shellfish exploitation in 2005.
Reykjavík 2007 19 s. (With English summary)

127. Ólafur K. Pálsson o.fl.:
Mælingar á brottkasti botnfiska 2005 og meðafli í kolmunnaveiðum 2005. Discards in the Icelandic demersal fisheries 2005 and An analysis of the by-catch in the Icelandic blue whiting fishery 2005.
Reykjavík 2006. 27 s. (With English summary).


700 k
126. Nytjastofnar sjávar 2005/2006. Aflahorfur fiskveiðiárið 2006/2007. State of Marine Stocks in Icelandic Waters 2005/2006. Prospects for the Quota year 2006/2007. Reykjavík 2006. 190 s. (With English summary).

6.7 mb
125. Þættir úr vistfræði sjávar 2005. Environmental Conditions in Icelandic Waters 2005.
Reykjavík 2006. 34 s. (With English summary).

2.2 mb
124. Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl.: Þorskeldiskvóti: Yfirlit yfir föngun og áframeldi þorsks á árinu 2004. Cod quota for on-growing: results for the year 2004.
Reykjavík 2006. 72 s. (With English summary).

2.3 mb
123. Sigfús A. Schopka, Jón Sólmundsson, Vilhjálmur Þorsteinsson:
Áhrif svæðafriðunar á vöxt og viðgang þorsks. Niðurstöður úr þorskmerkingum út af norðanverðum Vestfjörðum og Húnaflóa sumurin 1994 og 1995. The effects of closed areas on growth and survival of young cod.
Guðmundur J. Óskarsson: Samanburður á íslensku sumargotssíldinni sem veiddist fyrir austan og vestan land árin 1997-2003. A comparison of the Icelandic summer-spawning herring off the east and west coast during 1997 to 2003.
Reykjavík 2006. 42 s. (With English summary).

1.4 mb

122. Sólveig Ólafsdóttir:
Styrkur næringarefna í hafinu umhverfis Ísland. Nutrient concentrations in Icelandic waters.
Reykjavík 2006. 24 s. (With English summary).


1.8 mb
121. Nytjastofnar sjávar 2004/2005. Aflahorfur fiskveiðiárið 2005/2006. State of Marine Stocks in Icelandic Waters 2004/2005. Prospects for the Quota year 2005/2006.
Reykjavík 2005. 182 s. (With English summary).

5 mb
120. James Begley:
Gadget User Guide.

Reykjavík 2005. 90 s.

357 kb
119. dst2 Development of Structurally Detailed Statistically Testable Models of Marine Populations. QLK5-CT1999-01609. Final Report:1 January 2000 to 31 August 2004. Vol. 2.
Reykjavík 2005
. 194 s.

2.3 mb
118. dst2 Development of Structurally Detailed Statistically Testable Models of Marine Populations. QLK5-CT1999-01609. Final Report: 1 January 2000 to 31 August 2004. Vol. 1.
Reykjavík 2005.
323 s.

7 mb
117. Ólafur K. Pálsson o.fl.:
Mælingar á brottkasti 2004 og meðafli í kolmunnaveiðum 2004. Discards in the Icelandic demersal fisheries 2004 and An analysis of the by-catch in the Icelandic blue whiting fishery 2004.
Reykjavík 2005. 37 s. (With English summary).

900 kb
116. Þættir úr vistfræði sjávar 2004. Environmental conditions in Icelandic waters 2004. (With English summary)
Reykjavík 2005. 46 s.

1 mb
115. Erlingur Hauksson o.fl.:
Sníkjuormar og fæða fisks, skarfs og sels. Nematode infestation of gutted tusk (Brosme brosme) in Icelandic water.
Reykjavík 2005. 45 s. (With English summary).

364 kb
114. Kristján Kristinsson, Björn Ævarr Steinarsson og Sigfús A. Schopka:
Skyndilokanir á þorskveiðar í botnvörpu á Vestfjarðamiðum. Temporary-closure on the bottom trawl cod fishery west and northwest of Iceland.
Reykjavík 2005. 29 s. (With English summary).

1 mb
113. Valdimar I. Gunnarsson o.fl.:
Þorskeldiskvóti: Yfirlit yfir föngun og áframeldi þorsks á árinu 2003. Cod-quota for on-growing: Results for the year 2003.
Reykjavík 2005. 58 s. (With English summary).

1.5 mb

112: Jónbjörn Pálsson, Kristján Kristinsson:
Flatfiskar í humarleiðangri 1995-2003. Flatfishes in Nephrops trawl surveys in Icelandic waters 1995-2003.
Reykjavík 2005. 90 s.(With English summary).


2.3 mb

111: Björn Björnsson, Valdimar Ingi Gunnarsson (ritstj.):
Þorskeldi á Íslandi. Efnisyfirlit (Content) Cod farming in Iceland.
Reykjavík 2004. 182 s. (With English summary).


9 mb

110: Sigmar Arnar Steingrímsson, Sólmundur Tr. Einarsson:
Kóralsvæði á Íslandsmiðum: Mat á ástandi og tillaga um aðgerðir til verndar þeim. Coral grounds off Iceland: assessment of their status and proposal for mitigating measures.
Reykjavík 2004. 39 s. (With English summary).


3.5 mb

109: Svend-Aage Malmberg:
The Iceland Basin. Topography and oceanographic features
.
Reykjavík 2004. 44 s.


8 mb

108: John Mortensen:
Satellite altimetry and circulation in the Denmark Strait and adjacent seas
.
Reykjavík 2004. 84 s.


16.8 mb

107: Kristinn Guðmundsson og Kristín J. Valsdóttir:
Frumframleiðnimælingar á Hafrannsóknastofnuninni árin 1958-1999; Umfang, aðferðir og úrvinnsla. Primary production measurements at the Marine research Institute in Iceland 1958-1999.
Reykjavík 2004. 56 s. (With English summary).


2 mb

106: Kristinn Guðmundsson, Þórunn Þórðardóttir og Gunnar Pétursson: Computation of daily primary production in Icelandic waters; a comparison of two different approaches.
Reykjavík 2004. 23 s.
(With English summary).


4.5 mb

105: Einar Jónsson, Hafsteinn Guðfinnsson:
Ýsa á grunnslóð fyrir Suðurlandi 1994-1998. Haddock on the shallow grounds off the south coast of Iceland 1994-1998.
Reykjavík 2004. 44 s. (With English summary).


1.1 mb

104: Ásta Guðmundsdóttir, Þorsteinn Sigurðsson:
Veiðar og útbreiðsla sumargotssíldarinnar að haust- og vetrarlagi árin 1978-2003. The autumn and winter fishery and distribution of the Icelandic summer spawning herring during 1978-2003.
Reykjavík 2004. vi, 42 s.(With English summary).


4.3 mb

103: Ólafur K. Pálsson o.fl.:
Mælingar á brottkasti botnfiska og meðafli í kolmunnaveiðum 2003. Discards in the Icelandic demersal fisheries and An analysis of the by-catch in the Icelandic blue whiting fishery 2003.
Reykjavík 2004. 37 s. (With English summary).


1 mb

102: Nytjastofnar sjávar 2003/2004. Aflahorfur fiskveiðiárið 2004/2005. State of Marine Stocks in Icelandic Waters 2003/2004. Prospects for the Quota year 2004/2005.
Reykjavík 2004. 175 s.
(With English summary).


3.6 mb

101: Þættir úr vistfræði sjávar 2003. Environmental conditions in Icelandic waters 2003.
Reykjavík 2004. 43 s.
(With English summary).


4.8 mb

100: Valdimar Ingi Gunnarsson o.fl.:
Þorskeldiskvóti: Yfirlit yfir föngun og áframeldi þorsks á árinu 2002. Cod quota for on-growing: Results for the year 2002.
Reykjavík 2003. 26 s. (With English summary).


2.8 mb

99: Agnes Eydal: Áhrif næringarefna á tegundasamsetningu og fjölda svifþörunga í Hvalfirði. Impact of nutrients on phytoplankton succession in Hvalfjörður.
Reykjavík 2003. 44 s. (With English summary).


609 k

98: dst2 Development of Structurally Detailed Statistically Testable Models of Marine Populations. QLK5-CT1999-01609. Progress Report for 1 January to 31 December 2002.
Reykjavík 2003. 346 s.


5.3 mb

97: Nytjastofnar sjávar 2002/2003. Aflahorfur fiskveiðiárið 2003/2004. State of Marine Stocks in Icelandic Waters 2002/2003. Prospects for the Quota year 2003/2004.
Reykjavík 2003. 196 s.
(With English summary).


4.3 mb

96: Þættir úr vistfræði sjávar 2001 og 2002. Environmental conditions in Icelandic waters in 2001 and 2002. Ritstjóri: Kristinn Guðmundsson.
Reykjavík 2003. 37 s.
(With English summary).


3.8 mb

95: Kristján Kristinsson:
Lúðan (Hippoglossus hippoglossus) við Ísland og hugmyndir um aðgerðir til verndunar hennar. The conservation of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) in Icelandic waters.
Reykjavík 2003. 33 s. (With English summary).


1.5 mb

94: Ólafur K. Pálsson, Guðmundur Karlsson, Ari Arason, Gísli R. Gíslason, Guðmundur Jóhannesson og Sigurjón Aðalsteinsson:
Mælingar á brottkasti botnfiska 2002. Discards in demersal Icelandic fisheries 2002.
Reykjavík 2003. 29 s. (With English summary).


213 k

93: Guðrún Marteinsdóttir (o.fl.):
METACOD: The role of sub-stock structure in the maintenance of cod metapopulations. METACOD: Stofngerð þorsks, hlutverk undirstofna í viðkomu þorskstofna við Ísland og Skotland.
Reykjavík 2003. vii, 110 s.


1.1 mb

92: Karl Gunnarsson (ritstj.): Umhverfisaðstæður, svifþörungar og kræklingur í Mjóafirði. Environment, phytoplankton and mussels in Mjóifjörður, Eastern Iceland.
Reykjavík 2003. 81 s. (With English summary).


727 k

91: Jenný Brynjarsdóttir:
Statistical Analysis of Cod Catch Data from Icelandic Groundfish Surveys.
M.Sc. Thesis.
Reykjavík 2002. xvi, 81 s.


11.6 mb

90: Ólafur K. Pálsson, Guðmundur Karlsson, Ari Arason, Gísli R. Gíslason, Guðmundur Jóhannesson, Sigurjón Aðalsteinsson:
Mælingar á brottkasti þorsks og ýsu árið 2001.
Reykjavík 2002. 17 s.


174 k

89: Kristinn Guðmundsson, Ástþór Gíslason, Jón Ólafsson, Konráð Þórisson, Rannveig Björnsdóttir, Sigmar A. Steingrímsson, Sólveig R. Ólafsdóttir, Öivind Kaasa:
Ecology of Eyjafjörður project. Chemical and biological parameters measured in Eyjafjörður in the period April 1992-August 1993.

Reykjavík 2002. 129 s.


6 mb

88. Nytjastofnar sjávar 2001/2002. Aflahorfur fiskveiðiárið 2002/2003. State of Marine Stocks in Icelandic Waters 2001/2002. Prospects for the Quota year 2002/2003.
Reykjavík 2002. 196 s.
(With English summary).


1 mb

87: dst2 Development of Structurally Detailed Statistically Testable Models of Marine Populations. QLK5-CT1999-01609. Progress Report for 1 January 2001 to 31 December 2001.
Reykjavik 2002. 292 s.


3.3 mb

86: Jón Ólafsson, Magnús Danielsen, Sólveig R. Ólafsdóttir, Jóhannes Briem:
Ferskvatnsáhrif í sjó við Norðausturland að vorlagi.
Reykjavík 2002. 46 s.


3.2 mb

85: Rannsóknir á straumum, umhverfisþáttum og lífríki sjávar í Reyðarfirði frá júlí til október 2000. Current measurements, environmental factors and biology of Reyðarfjörður in the period late July to the beginning of October 2000. Hafsteinn Guðfinnsson (verkefnisstjóri).
Reykjavík 2001. 135 s.


5.8 mb

84: Guðrún G. Þórarinsdóttir, Hafsteinn G. Guðfinnsson, Karl Gunnarsson: Sjávarnytjar í Hvalfirði.
Reykjavík 2001. 14 s.


1.3 mb

83: Þættir úr vistfræði sjávar 2000. Environmental Conditions in Icelandic Waters 2000.
Reykjavík 2001. 37 s.
(With English summary).


1.3 mb

82: Hafsteinn G. Guðfinnsson, Karl Gunnarsson:
Sjór og sjávarnytjar í Héraðsflóa.
Reykjavík 2001. 20 s.


2.3 mb

81: Jón Ólafsson, Sólveig R. Ólafsdóttir:
Ástand sjávar á losunarsvæði skolps undan Ánanaustum í febrúar 2000.
Reykjavík 2001. 49 s.


429 k

80: Nytjastofnar sjávar 2000/2001. Aflahorfur fiskveiðiárið 2001/2002. State of Marine Stocks in Icelandic Waters 2000/2001. Prospects for the Quota year 2001/2002.
Reykjavík 2001. 180 s.
(With English summary).


1.3 mb

79: Tagging Methods for Stock Assessment and Research in Fisheries. Report of Concerted Action FAIR CT.96.1394 (CATAG). Co-ordinator: Vilhjalmur Thorsteinsson.
Reykjavik 2002. 179 s.


2.3 mb

78:. dst2 Development of Structurally Detailed Statistically Testable Models of Marine Populations. QLK5-CT1999-01609. Progress Report for 1 January to 31 December 2000.
Reykjavik 2001. 341 s.


2.3 mb

77: Þættir úr vistfræði sjávar 1999. Environmental conditions in Icelandic waters 1999.
Reykjavík 2000. 31 s.
(With English summary).


1.1 mb

76: Jakob Magnússon, Jútta V. Magnússon, Klara B. Jakobsdóttir:
Djúpfiskarannsóknir. Framlag Íslands til rannsóknaverkefnisins EC FAIR PROJECT CT 95-0655 1996-1999. Deep-Sea Fishes. Icelandic Contributions to the Deep Water Research project, EC FAIR PROJECT CT 95-0655, 1996-1999.
Reykjavík 2000. 164 s. (With English summary).


19 mb

75: Nytjastofnar sjávar 1999/2000. Aflahorfur fiskveiðiárið 2000/2001. State of Marine Stocks in Icelandic Waters 1999/2000. Prospects for the Quota year 2000/2001.
Reykjavík 2000. 176 s.
(With English summary).


8 mb

74: Matthías Oddgeirsson, Agnar Steinarsson, Björn Björnsson:
Mat á arðsemi sandhverfueldis á Íslandi.
Grindavík 2000. 21 s.


94 k

73: Þættir úr vistfræði sjávar 1997 og 1998. Environmental conditions in Icelandic waters 1997 and 1998.
Reykjavík 1999. 48 s.
(With English summary).


6.1 mb

72: Nytjastofnar sjávar 1998/1999. Aflahorfur fiskveiðiárið 1999/2000. State of Marine Stocks in Icelandic Waters 1998/1999. Prospects for the Quota year 1999/2000.
Reykjavík 1999. 172 s.
(With English summary).


1.5 mb

71: Ásta Guðmundsdóttir, Vilhjálmur Þorsteinsson, Guðrún Marteinsdóttir:
Stofnmæling hrygningarþorsks með þorskanetum 1998. Gill-net survey of spawning cod in Icelandic waters in 1998.
Reykjavík 1998. 19 s.
(With English summary).


2.3 mb

70: Kristinn Guðmundsson, Agnes Eydal:
Svifþörungar sem geta valdið skelfiskeitrun. Niðurstöður tegundagreininga og umhverfisathugana. Phytoplankton, a Potential Risk for Shellfish Poisoning. Species identification and Environmental Conditions.
Reykjavík 1998. 31 s. (With English summary).


4 mb

69: Jónbjörn Pálsson, Björn Æ. Steinarsson, Einar Hjörleifsson, Gunnar Jónsson, Hörður Andrésson, Kristján Kristinsson:
Könnun á flatfiski í Faxaflóa með dragnót sumrin 1996 og 1997 - Rannsóknaskýrsla. Flatfish Survey in Faxaflói with Danish Seine in Summers 1996 and 1997 - Survey Report.
Reykjavík 1998. 38 s. (With English summary).


4 mb

68: Einar Jónsson, Hafsteinn Guðfinnsson:
Ýsurannsóknir á grunnslóð fyrir Suðurlandi 1989-1995.
Reykjavík 1998. 75 s.


9 mb

67: Nytjastofnar sjávar 1997/98. Aflahorfur 1998/99. State of Marine Stocks in Icelandic Waters 1997/98. Prospects for the Quota Year 1998/99.
Reykjavik 1998. 168 s.
(With English summary).


11 mb

66: Vilhjálmur Þorsteinsson, Ásta Guðmundsdóttir, Guðrún Marteinsdóttir:
Stofnmæling hrygningarþorsks með þorskanetum 1997. Gill-net survey of spawning cod in Icelandic water in 1997. Survey Report.
Reykjavík 1998. 19 s.
(With English summary).


2 mb

65: Jakob Magnússon, Vilhelmína Vilhelmsdóttir, Klara B. Jakobsdóttir:
Djúpslóð á Reykjaneshrygg: Könnunarleiðangrar 1993 og 1997. Deep Water Area of the Reykjanes Ridge: Research Surveys in 1993 and 1997.
Reykjavík 1998. 50 s.
(With English summary).


5.2 mb

64: Valdimar Ingi Gunnarsson og Anette Jarl Jörgensen:
Þorskrannsóknir við Ísland með tilliti til hafbeitar.
Reykjavík 1998. 55 s.


8.3 mb

63: Halldóra Skarphéðinsdóttir, Karl Gunnarsson:
Lífríki sjávar í Breiðafirði: Yfirlit rannsókna.
Reykjavík 1997. 57 s.


1.1 mb

62: Guðrún Helgadóttir:
Paleoclimate (0 to >14 ka) of W and NW Iceland: An Iceland/USA Contribution to P.A.L.E. Cruise Report B9-97, R/V Bjarni Sæmundsson RE 30, 17th-30th July 1997.
Reykjavík 1997. 29 s.


4 mb

61: Þorsteinn Sigurðsson, Einar Hjörleifsson, Höskuldur Björnsson, Ólafur Karvel Pálsson:
Stofnmæling botnfiska á Íslandsmiðum haustið 1996.
Reykjavík 1997. 34 s.


3.6 mb

60: Halldór Narfi Stefánsson, Hersir Sigurgeirsson, Höskuldur Björnsson:
BORMICON. Programmer's manual.
Reykjavík 1997. 215 s.


794 k

59: Halldór Narfi Stefánsson, Hersir Sigurgeirsson, Höskuldur Björnsson:
BORMICON. User's manual.
Reykjavík 1997. 61 s.

410 k

58: Gunnar Stefánsson, Ólafur K. Pálsson (editors):
BORMICON. A Boreal Migration and Consumption model.
Reykjavík 1997. 223 s.


4.9 mb

57: Fjölstofnarannsóknir 1992-1995. [Efnisyfirlit]
Reykjavík 1997. 410 s.


55.6 mb

56: Nytjastofnar sjávar 1996/97. Aflahorfur fiskveiðiárið 1997/98. State of Marine Stocks in Icelandic Waters 1996/97. Prospects for the Quota Year 1997/98.
Reykjavík 1977. 167 s.
(With English summary).


16.9 mb

55: Hafrannsóknastofnunin: Rannsókna- og starfsáætlun árin 1997-2001.
Reykjavík 1997. 59 s.


8.5 mb

54: Vilhjálmur Þorsteinsson, Ásta Guðmundsdóttir, Guðrún Marteinsdóttir, Guðni Þorsteinsson og Ólafur K. Pálsson:
Stofnmæling hrygningarþorsks með þorskanetum 1996. Gill-net survey to establish indices of abundance for the spawning stock of Icelandic cod in 1996.
Reykjavík 1997. 22 s. (With English summary).


3.1 mb

53: Þættir úr vistfræði sjávar 1996. Environmental Conditions in Icelandic Waters 1996.
Reykjavík 1997. 29 s.
(With English summary).


3.2. mb

52: Gunnar Jónsson, Björn Æ. Steinarsson, Einar Jónsson, Gunnar Stefánsson, Höskuldur Björnsson, Ólafur K. Pálsson, Sigfús A. Schopka:
Stofnmæling botnfiska á Íslandsmiðum 1996. Rannsóknaskýrsla. Icelandic Groundfish Survey 1996. Survey Report. Reykjavík 1997. 46 s.


5 mb

51: Þórunn Þórðardóttir, Agnes Eydal:
Phytoplankton at the Ocean Quahog Harvesting Areas Off the Southwest Coast of Iceland 1994. Svifþörungar á kúfiskmiðum út af norðvesturströnd Íslands 1994.
Reykjavík 1996. 28 s.


3.6 mb

50: Jón Ólafsson, Magnús Danielsen, Sólveig Ólafsdóttir, Þórarinn Arnarson:
Næringarefni í sjó undan Ánanaustum í nóvember 1995. Unnið fyrir Gatnamálastjórann í Reykjavík.
Reykjavík 1996. 50 s.


5 mb

49: Guðni Þorsteinsson:
Tilraunir með þorskgildrur við Ísland. Rannsóknaskýrsla.
Reykjavík 1996. 28 s.


2.7 mb

48: Steingrímur Jónsson:
Ecology of Eyjafjörður Project. Physical Parameters Measured in Eyjafjörður in the Period April 1992 - August 1993.
Reykjavík 1996. 160 s.


17.1 mb

47: Björn Æ. Steinarsson, Gunnar Jónsson, Hörður Andrésson, Jónbjörn Pálsson:
Könnun á flatfiski í Faxaflóa með dragnót sumarið 1995 - Rannsóknaskýrsla.
Flatfish Survey in Faxaflói with Danish Seine in Summer 1995 - Survey Report. Reykjavík 1996. 38 s.


4 mb

46: Nytjastofnar sjávar 1995/96. Aflahorfur fiskveiðiárið 1996/97.
State of Marine stocks in Icelandic Waters 1995/96. Prospects for the Quota year 1996/97.
Reykjavík 1996. 175 s.
(With English summary).


16 mb

45: Sigfús A. Schopka, Björn Æ. Steinarsson, Einar Jónsson, Gunnar Jónsson, Gunnar Stefánsson, Höskuldur Björnsson, Ólafur K. Pálsson:
Stofnmæling botnfiska á Íslandsmiðum 1995. Rannsóknaskýrsla.
Icelandic Groundfish Survey 1995. Survey report.
Reykjavík 1996. 46 s. (With English summary).


4.8 mb

44: Þættir úr vistfræði sjávar 1995.
Environmental Conditions in Icelandic Waters 1995.
Reykjavík 1995. 34 s.


3.5 mb

43: Nytjastofnar sjávar 1994/95. Aflahorfur fiskveiðiárið 1995/96. State of Marine Stocks in Icelandic Waters 1994/95 - Prospects for the Quota Year 1995/96.
Reykjavík 1995. 163 s.


15.5. mb

42: Einar Jónsson, Björn Æ. Steinarsson, Gunnar Jónsson, Gunnar Stefánsson, Ólafur K. Pálsson, Sigfús A. Schopka:
Stofnmæling botnfiska á Íslandsmiðum 1994. - Rannsóknaskýrsla.
Reykjavík 1995. 107 s.


11.7 mb

41: John Mortensen, Jóhannes Briem, Erik Buch, Svend-Aage Malmberg:
Western Iceland Sea - Greenland Sea Project - Moored Current Meter Data Greenland - Jan Mayen, Denmark Strait and Kolbeinsey Ridge September 1990 to September 1991.
Reykjavík 1995. 173 s.


9.1 mb

40: Þættir úr vistfræði sjávar 1994.
Reykjavík 1994. 50 s.


5 mb

39: Stefán S. Kristmannsson, Svend-Aage Malmberg, Jóhannes Briem, Erik Buch:
Western Iceland Sea - Greenland Sea Project - CTD Data Report. Joint Danish Icelandic Cruise R/V Bjarni Sæmundsson, September 1991.
Reykjavík 1994. 94 s.


11.3 mb

38: Stefán S. Kristmannsson, Svend-Aage Malmberg, Jóhannes Briem, Erik Buch:
Western Iceland Sea - Greenland Sea Project - CTD Data Report. Joint Danish Icelandic Cruise R/V Bjarni Sæmundsson, September 1990.
Reykjavík 1994. 99 s.


11.5 mb

37: Nytjastofnar sjávar 1993/94. Aflahorfur fiskveiðiárið 1994/95.
State of Marine Stocks in Icelandic Waters 1993/94. Prospects for the Quota Year 1994/95.
Reykjavík 1994. 150 s.


13.7 mb

36: Jónbjörn Pálsson, Guðrún Marteinsdóttir, Gunnar Jónsson:
Könnun á útbreiðslu grálúðu fyrir Austfjörðum 1993.
Reykjavík 1994. 37 s.


3.4 mb

35: Ólafur K. Pálsson, Björn Æ. Steinarsson, Einar Jónsson, Gunnar Jónsson, Gunnar Stefánsson, Sigfús A. Schopka:
Stofnmæling botnfiska á Íslandsmiðum 1993.
Reykjavík 1994. 89 s.


9.5 mb

34: Nytjastofnar sjávar 1992/93. Aflahorfur fiskveiðiárið 1993/94.
State of Marine Stocks in Icelandic Waters 1992/93. Prospects for the Quota Year 1993/94.
Reykjavík 1993. 140 s.


13.9 mb

33: Ingvar Hallgrímsson:
Rækjuleit á djúpslóð við Ísland.
Reykjavík 1993. 63 s.


9.8 mb

32: Guðrún Marteinsdóttir, Gunnar Jónsson, Ólafur V. Einarsson:
Útbreiðsla grálúðu við Vestur- og Norðvesturland 1992.
Reykjavík 1993. 42 s.


4.5 mb

31: Björn Æ. Steinarsson, Einar Jónsson, Gunnar Jónsson, Gunnar Stefánsson, Ólafur K. Pálsson, Sigfús A. Schopka:
Stofnmæling botnfiska á Íslandsmiðum 1992.
Reykjavík 1993. 71 s.


8.8. mb

30: Van Aken, Hendrik, Jóhannes Briem, Erik Buch, Stefán S. Kristmannsson, Svend-Aage Malmberg, Sven Ober: Western Iceland Sea. GSP Moored Current Meter Data Greenland - Jan Mayen and Denmark Strait September 1988 - September 1989.
Reykjavík 1992. 177 s.


8.9 mb

29: Nytjastofnar sjávar og umhverfisþættir 1992. Aflahorfur fiskveiðiárið 1992/93.
State of Marine Stocks and Environmental Conditions in Icelandic Waters 1992. Prospects for the Quota Year 1992/93.
Reykjavík 1992. 147 s.


13.9 mb

28: Gunnar Stefánsson, Björn Æ. Steinarsson, Einar Jónsson, Gunnar Jónsson, Ólafur K. Pálsson, Sigfús A. Schopka:
Stofnmæling botnfiska á Íslandsmiðum 1991. Rannsóknaskýrsla.
Reykjavík 1991. 60 s.


5.8 mb

27: Stefán S. Kristmannsson, Svend-Aage Malmberg, Jóhannes Briem, Erik Buch:
Western Iceland Sea - Greenland Sea Project - CTD Data Report. Joint Danish Icelandic Cruise R/V Bjarni Sæmundsson, September 1989.
Reykjavík 1991. 93 s.


11.6 mb

26: Páll Reynisson, Hjálmar Vilhjálmsson:
Mælingar á stærð loðnustofnsins 1978-1991. Aðferðir og niðurstöður.
Reykjavík 1991. 108 s.


11.6 mb

25: Nytjastofnar sjávar og umhverfisþættir 1991. Aflahorfur fiskveiðiárið 1991/92.
State of Marine Stocks and Environmental Conditions in Icelandic Waters 1991. Prospects for the Quota year 1991/92.
Reykjavík 1991. 153 s.


14.6 mb

24: Stefán S. Kristmannsson:
Sjávarhitamælingar við strendur Íslands 1989-1990.
Reykjavík 1991. 105 s.


8 mb

23: Stefán S. Kristmannsson, Svend-Aage Malmberg, Jóhannes Briem, Erik Buch:
Western Iceland Sea - Greenland Sea Project - CTD Data Report. Joint Danish Icelandic Cruise R/V Bjarni Sæmundsson, September 1988.
Reykjavík 1991. 84 s.


10.2 mb

22: Gunnar Jónsson, Björn Æ. Steinarsson, Einar Jónsson, Gunnar Stefánsson, Ólafur K. Pálsson, Sigfús A. Schopka:
Stofnmæling botnfiska á Íslandsmiðum 1990.
Reykjavík 1990. 53 s.


5 mb

21: Nytjastofnar sjávar og umhverfisþættir 1990. Aflahorfur 1991.
State of Marine Stocks and Environmental Conditions in Icelandic Waters 1990. Fishing Prospects 1991.
Reykjavík 1990. 145 s.


15.3 mb

20: Sigfús A. Schopka, Björn Æ. Steinarsson, Einar Jónsson, Gunnar Jónsson, Gunnar Stefánsson, Ólafur K. Pálsson:
Stofnmæling botnfiska á Íslandsmiðum 1989. Rannsóknaskýrsla.
Reykjavík 1989. 54 s.


4.4 mb

19: Nytjastofnar sjávar og umhverfisþættir 1989. Aflahorfur 1990.
State of Marine Stocks and Environmental Conditions in Icelandic Waters 1989. Fishing Prospects 1990.
Reykjavík 1989. 128 s.


13.5 mb

18: Stefán S. Kristmannsson, Svend-Aage Malmberg, Jóhannes Briem:
Western Iceland Sea. Greenland Sea Project. CTD Data Report. Joint Danish-Icelandic Cruise R/V Bjarni Sæmundsson, September 1987.
Reykjavík 1989. 181 s.


19.2 mb

17: Stefán S. Kristmannsson:
Sjávarhitamælingar við strendur Íslands 1987-1988.
Reykjavík 1989. 102 s.


10.1 mb

16: Kjartan Thors, Jóhann Helgason:
Jarðlög við Vestmannaeyjar. Áfangaskýrsla um jarðlagagreiningu og könnun neðansjávareldvarpa með endurvarpsmælingum.
Reykjavík 1988. 41 s.


6.4 mb

15: Ástand humar- og rækjustofna 1988. Aflahorfur 1989.
Reykjavík 1988. 16 s.


1.8 mb

14: Nytjastofnar sjávar og umhverfisþættir 1988. Aflahorfur 1989.
State of Marine Stocks and Environmental Conditions in Icelandic Waters 1988. Fishing Prospects 1989.
Reykjavík 1988. 126 s.


12.4 mb

13: Ólafur K. Pálsson, Björn Æ. Steinarsson, Einar Jónsson, Gunnar Jónsson, Gunnar Stefánsson, Sigfús A. Schopka:
Stofnmæling botnfiska á Íslandsmiðum.
Reykjavík 1988. 76 s.


6.3 mb

12: Haf- og fiskirannsóknir 1988-1992.
Reykjavík 1988. 17 s.


2.4 mb

11: Nytjastofnar sjávar og umhverfisþættir 1987. Aflahorfur 1988.
State of Marine Stocks and Environmental Conditions in Icelandic Waters 1987. Fishing Prospects 1988.
Reykjavík 1987. 68 s. (English abstract)


6.7 mb

10: Jón Ólafsson:
Þungmálmar í kræklingi við Suðvesturland.
Reykjavík 1983. 50 s.


4.5 mb

9: Stefán S. Kristmannsson:
Hitastig, selta og vatns- og seltubúskapur í Hvalfirði 1947-1978.
Reykjavík 1983. 27 s.


2 mb

8: Kjartan Thors:
Botngerð á nokkrum hrygningarstöðvum síldarinnar.
Reykjavík 1981. 25 s.


2.3 mb

7: Einar Jónsson:
Líffræðiathuganir á beitusmokk haustið 1979. Áfangaskýrsla. Biological studies on squid, Todarodes sagittatus (Lamarck) in Icelandic waters during the autumn 1979 with notes on its distribution and migration. Progress report.
Reykjavík 1980. 22 s.


1.8 mb

6: Karl Gunnarsson:
Rannsóknir á hrossaþara (Laminaria digitata) á Breiðafirði. 1. Hrossaþari við Fagurey.
Reykjavík 1980. 17 s.


1.5 mb

5: Karl Gunnarsson, Konráð Þórisson:
Stórþari á Breiðafirði.
Reykjavík 1979. 53 s.


3.8 mb

4: Einar Jónsson:
Meingunarrannsóknir [sic] í Skerjafirði. Áhrif frárennslis á botndýralíf.
Reykjavík 1976. 26 s. Allur textinn - Full text


4 mb

3: Karl Gunnarsson, Konráð Þórisson:
Áhrif skolpmengunar á fjöruþörunga í nágrenni Reykjavíkur.
Reykjavík 1977. 19 s.


1.9 mb

2: Kjartan Thors:
Skýrsla um rannsóknir hafsbotnsins í sunnanverðum Faxaflóa sumarið 1975.
Reykjavík 1977. 24 s.


2.8 mb

1: Kjartan Thors, Þórdís Ólafsdóttir:
Skýrsla um leit að byggingarefnum í sjó við Austfirði sumarið 1975.
Reykjavík 1975. 62 s
.


7 mb