SAGA HREFNURANNSÓKNA
ÁTAK Í HREFNURANNSÓKNUM
FRÉTTIR OG FRÓÐLEIKUR
 
Almennt
Vöxtur og viðkoma
Fæða
Útbreiðsla og stofnmörk
Stofnstærð
Ástand og veiðiþol

 

Stofnstærð

Vísindanefndir NAMMCO og IWC samþykktu árið 2003 nýtt mat á stofnstærð hrefnu hér við land sem byggt var á talningunum árið 2001. Einnig hefur nefndin endurskoðað eldri útreikninga í ljósi framþróunar í úrvinnsluaðferðum flugtalninga. Endurskoðun á gögnum úr flugtalningu frá 1987 leiddi til að punktmat er nú 19.200 hrefnur á þeim tíma. Þetta er lítil breyting frá fyrra mati og mat úr skipatalningu á djúpslóð er óbreytt, þannig að heildarmat fyrir Mið-Atlantshafsstofninn úr talningunni 1987 er eftir sem áður talið um 28.000 hrefnur. Samkvæmt talningunum 2001 voru 43.600 hrefnur á flugtalningasvæðinu sem nær yfir landgrunn Íslands.

Niðurstöður talninga frá skipum benda til að um 23.600 hrefnur hafi verið utan flugtalningasvæðisins. Þótt matið úr flugtalningunum sé meira en tvöfalt hærra en matið frá 1987 er munurinn ekki marktækur vegna hárra vikmarka. Við samanburð á gögnum úr þeim fjórum flugtalningum sem fram hafa farið á tímabilinu 1986-2001, kemur fram að svipaður fjöldi sést á hverja leitarstund á sömu svæðum í öllum talningunum. Í heildina benda talningarnar til að stofninn hefur verið stöðugur eða aukist lítillega á þessu tímabili.

 

Heim
www.hafro.is
Hafrannsóknastofnunin | Skúlagötu 4, 121 Rvík | s: 575 2000 | fax: 575 2001 | @: hafro@hafro.is