Hafrannsóknastofnun
Við Hafrannsóknastofnun eru stundaðar rannsóknir á þremur sviðum:

Nytjastofnasviði, Sjó- og vistfræðisviði og Veiðiráðgjafarsviði. Rannsóknirnar felast í gagnasöfnun, úrvinnslu gagna og skoðun niðurstaðna í ljósi þeirrar þekkingar sem liggur fyrir.

Rannsóknir Hafrannsóknastofnunar eru afar fjölbreyttar og miða að því að uppfylla þau 10 markmið sem henni eru sett með lögum:

  • að afla alhliða þekkingar um hafið og lífríki þess, einkum til að meta hvernig hagkvæmt og skynsamlegt sé að nýta auðlindir þess,

  • að afla þekkingar um eðlis- og efnafræðilega eiginleika sjávar umhverfis Ísland, einkum með tilliti til áhrifa á lífríkið,

  • að afla þekkingar um lögun, gerð og jarðfræðilega eiginleika landgrunnsins, einkum með tilliti til fiskveiða,

  • að rannsaka lífsskilyrði og lifnaðarhætti sjávargróðurs, dýrasvifs og botndýra, einkum vistfræðileg tengsl hinna ýmsu samfélaga og samhengi þeirra við nytjastofna,

  • að treysta undirstöður vísindalegrar ráðgjafar um nýtingu hefðbundinna nytjastofna er stefni að hámarksafrakstri Íslandsmiða,

  • að gera tilraunir með og þróa veiðarfæri og veiðibúnað í þeim tilgangi að bæta hagkvæmni sóknar og koma í veg fyrir skaðleg áhrif veiða á lífríki sjávar,

  • að stunda rannsóknir á eldi sjávarlífvera,

  • að stunda rannsóknir sem miða að aukinni fjölbreytni í öflun sjávarfangs,

  • að veita stjórnvöldum, sjávarútvegi og öðrum aðilum ráðgjöf og þjónustu varðandi nýtingu á auðlindum Íslandsmiða,

  • að koma á framfæri upplýsingum til stjórnvalda, hagsmunaaðila í sjávarútvegi og almennings um niðurstöður rannsóknastarfseminnar.