Sumir svifþörungar í sjó geta myndað eiturefni sem geta valdið skelfiskeitrun þar sem menn og dýr veikjast eftir neyslu á eitruðum skelfiski einnig geta svifþörungar valdið fiskadauða, sérstaklega í eldi . Í kjölfar vaxandi umsvifa í fisk- og skeldýraeldi hafa á undanförnum árum verið gerðar síauknar kröfur um eftirlit með vexti eitraðra þörunga og eitrun af þeirra völdum. Á það við hér á landi sem og annars staðar. Í framhaldi af því hefur Matvælastofnun í samvinnu við Hafrannsóknastofnunina, skelfiskveiðimenn og kræklingsræktendur ákveðið að fara af stað með vöktun á eitruðum svifþörungum á nokkrum svæðum við landið. Til að byrja með verða svæði í Hvalfirði, Breiðafirði, Eyjafirði, og Mjóafirði eystri vöktuð og fylgst verður með fjölda eitraðra svifþörunga vikulega frá vori og fram á haust.
 
 

Hafrannsóknastofnunin - wwwhafro.is -hafro@hafro.is - s: 5752000